Elk jaar drukken we enkele spandoeken die aan de toegangswegen van Sint-Job worden opgehangen.
Uw logo kan op deze spandoeken gezet worden, waardoor het duidelijk zichtbaar is voor alle in- en uitgaand verkeer van Sint-Job.
Deze spandoeken zullen gedurende 3 à 4 weken zichtbaar zijn in het straatbeeld.