U kan uw logo ook op de affiche laten plaatsen.
Om onze sponsors duidelijk in beeld te laten komen, beperken we het aantal sponsors hierop.
Onze affiches worden in een oplage van 500 stuks gedrukt op A1 en A2-formaat.
Ze worden verspreid in de gemeente Brecht en buurgemeenten in winkels en op officiële aanplakborden.